• CONTENT IS EVERYTHING

dn_2

Dagens Nyheter

SVD

sydsvenskan

Om Wendelin Media

image_1721WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner som utformar och producerar ämnesorienterade tematidningar under titeln INNOVATION som distribueras i ledande svensk dagspress.

Vi arbetar med marknadskommunikation med inriktning på content marketing & native advertising som förmedlas både i print och digitala kampanjer.

Henriette & Philip Wendelin,
Grundare och Ägare WENDELIN MEDIA AB

CONTENT MARKETING

Content marketing är en attraktiv marknadsföringsstrategi för att skapa och distribuera intressant och relevant innehåll till nya affärsmöjligheter samt behålla och utveckla existerande kundrelationer. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla nya innovativa strategier för våra content marketing lösningar. Genom våra ämnesorienterade tematidningar samt digitala lösningar och plattformar skapar vi en unik möjlighet tillsammans med Sveriges ledande dagspress att förmedla ert budskap till rätt specifik målgrupp. Här stärker ni både varumärke och kundrelationer som i sitt led genererar fler affärer.

Publikationer

Kontakt

Loading

Back to Top